VOC Amsterdam — Interactieve Tafel

Projectvraag

Deloitte en de stad Amsterdam hadden gezamenlijk de ambitie uitgesproken om een interactieve experience te creëren en zo het scheepswrak ‘De Amsterdam’ visueel weer te geven. Aan Superbuff de vraag om een experience te ontwikkelen waarbij beide elementen en de historische context de leidraad zijn voor een interactieve tafel.

Onderzoek van dit bijzondere scheepswrak door maritiem archeologen wees uit dat de Amsterdam nog tienduizenden voorwerpen bevatten. Ze behoren tot het handelswaar, de uitrusting en de persoonlijke bezittingen van de bemanning en zijn afkomstig uit vrijwel ieder land in Europa. In de archieven van de VOC zijn de namen gevonden van de Amsterdamse handelaren van wie de VOC deze goederen heeft gekocht voor de bouw en uitrusting van schepen. Dit leverde een schat aan informatie op over de bedrijvigheid van de stad Amsterdam en de handelsbetrekkingen met tal van Europese landen. Precies die informatie is verwerkt in de digitale experience die nu te zien is op het Marineterrein in Amsterdam!

Interpretatie

Superbuff heeft op basis van de projectvraag gedefinieerd dat uit de vele mogelijkheden en technologieën een interactieve tafel met gebruikmaking van gametoepassingen de beste oplossing zou bieden voor zowel gebruiksgemak als beleving. Daarnaast heeft Superbuff onderzoek gedaan naar de historische materialen en uit de stadsarchieven blauwdrukken gebruikt om een zo realistisch mogelijk beeld te creëren.

Door de uiteenlopende projecten van Superbuff en ervaring met verschillende technieken is Superbuff gekozen om deze experience mogelijk te maken!

Uitvoering

De installatie bestaat uit een tafel met twee grote televisieschermen. Het ene scherm toont de kaart van Europa met de herkomst van de verschillende producten die naar Amsterdam werden vervoerd. Door middel van 3D geprinte voorwerpen uit het schip worden animaties geactiveerd over deze verschillende productgroepen en hun relaties met de verschillende landen en steden in Europa. Naast de tafel staat een vitrine met de originele archeologische vondsten uit de Amsterdam. Op het tweede scherm is de kaart van Amsterdam te zien met de adressen van de leveranciers van elk van de productgroepen en hun leveranties in de jaren veertig van de 18de eeuw. De producten die worden besproken zijn hout, hennep en touw, voedsel, wijn en bier, medicijnen, kanonnen en musketten, glas en metalen.

Hardware

  • 2 x 70 inch touch-enabled tv schermen
  • 3D printed ornamenten met NFC-chips voor social media
  • 3D printed modellen met NFC chips
  • NFC-reader
  • Game Art en Game design voor interactieve story telling

Resultaten

Lees hier een artikel in het Parool over de opening van de digitale experience van De Amsterdam. Hieronder is de interactieve tafel weergegeven, met daarop de 3d geprinte voorwerpen die de animaties activeren.

Ook Martineterrein Amsterdam schreef een artikel over dit project. Deze lees je hier.