Consultancy

Naast maatwerk voor diverse klanten bieden wij ook concrete diensten aan die direct afgenomen kunnen worden. Dit kan handig zijn voor bijvoorbeeld consultants, die een bestaand product hebben en dit onder de loep willen nemen. Ook voor kleinere bedrijven met een beperkter budget zijn onderstaande diensten geschikt om te kijken of een concept bestaansrecht heeft of niet. We maken onderscheid in de volgende diensten:

De Quick Scan
De Brainstorm
De Pressure Cooker

Quick Scan

Er is een bestaand product of proces. Wij kijken gezamenlijk of deze bestaande producten of processen te verbeteren zijn.

WAAR BEGINNEN WE?

Er wordt een demonstratie gefaciliteerd van het bestaande product of het proces. Naar aanleiding hiervan zullen wij samen bepalen waar verbetering mogelijk is en op welke manier dit gerealiseerd kan worden.

METHODIEK

Gezamenlijk brengen wij samen de centrale vraag in kaart. The Big Why? Als wij dit hebben gedaan stellen wij binnen een tijdsbestek van 24 uur een rapport op.

Het rapport heeft de volgende opbouw:

 1. Analysevraag
 2. Analyse van de bestaande architecture van het product of proces en de daarbij horende documentatie
 3. Toepassing van Game Tech binnen het bestaande product of proces
 4. Verbeterpunten op het gebied van UI/UX
 5. Verbeterpunten op het gebied van Performance profiling
 6. Aanbevelingsrapport

RESULTAAT

Uitgebreid rapport met bovenstaande opbouw. Dit document is de fundering voor het verbeterproces van het bestaande product. Aan de hand hiervan kunnen wij eventuele vervolgstappen bespreken die gemaakt zouden kunnen worden.

Onze prijs voor een quick scan is fixed. Interesse? Mail ons en vraag een offerte aan.

Terug naar boven

De Brainstorm

De behoefte bestaat om de mogelijkheden in kaart te brengen voor innovatieve game oplossingen voor een bedrijf zelf of voor haar klanten en relaties. Door middel van Game Design Thinking laten we tijdens deze sessie mensen anders nadenken over een concept.

WAAR BEGINNEN WE?

Voorafgaand aan de brainstormsessie wordt er een probleemstelling gedefinieerd. Aan de hand van deze probleemstelling zullen er door Superbuff context en definities voorbereid worden. Deze worden voorafgaand aan de sessie gedeeld met de deelnemers.

De brainstorm heeft als doel om het visuele proces te starten en het project van idee tot uiting in kaart te brengen. Dit proces zorgt ervoor dat mensen anders nadenken en zo onbewust een project designen. Dit proces noemen we ook wel ‘Game Design Thinking’ .

OPZET & METHODIEK

 • Tijdsframe: 30 min
 • Groep: 4 – 20 personen
 • Materialen: Sharpies, Markers, Pen & papier, Superbuff GDT Stickers,
 • Post-its

Fase 1

 • Groepen van maximaal 5 mensen
 • Geen discussies – ieder presenteert zijn eigen ideeën.
 • Tijdslimiet van 10 minuten
 • 7 minuten voor 10 ideeën per persoon
 • 3 minuten om als groep een paar ideeën te verzinnen
 • Moedig ‘rare’ en ‘wilde’ ideeën aan,
 • Druk opvoeren door tijd om te roepen

Aan deze brainstorm zelf wordt ook een game element toegevoegd. Deelnemers van de brainstorm markeren de favoriete ideeën binnen hun groep met een experience sticker. Iedere deelnemer mag een experience sticker uitdelen. Het idee met de meeste experience points gaan door naar de volgende ronde.

Fase 2

Als er meerdere groepen deelnemen aan de brainstorm kiest elke groep het beste idee uit aan de hand van de ‘winnende’ ideeën. Dit idee wordt vervolgens besproken en verder uitgewerkt met markers, poster size papier en stickers in een periode van 10 minuten.

Na deze tijd worden de ideeën gepresenteerd. Iedereen mag een XP (experience) point sticker plakken op het beste idee. Het idee wordt meegenomen door Superbuff en uitgewerkt in een Game Design Document en gepresenteerd aan de klant na de sessie.

De bedenker van het idee met de meeste experience stickers ‘wint’ en mag meedoen aan het designproces van het betreffende project.

“It is easier to tone down a wild idea than to think up a new one.”

– Alex Osborn, the father of the Brainstorming technique

RESULTAAT

Aan het einde van het Brainstorm traject heeft de klant een uitgebreid Game Design Document om naar keuze te laten ontwikkelen bestaande uit de onderstaande deliverables.

 • Basis framework UI/UX
 • Unique Selling Point(s) uitgewerkt
 • Doelgroep
 • Concept art
 • Uitleg game mechanics en functionaliteit
 • Uitgewerkte planning en kosten prognose

Onze prijs voor een brainstorm traject is afhankelijk van het aantal deelnemers en zullen wij voorafgaand offreren. Interesse? Mail ons en vraag een offerte aan.

Terug naar boven

De Pressure Cooker

De pressure cooker is uitermate geschikt wanneer je een idee wilt gaan testen op haalbaarheid zonder lange termijn commitment aan te gaan van de development cycles. Samen met Superbuff wordt een Brainstormsessie en uitwerking doorlopen en vervolgens in 1 SCRUM sprint verwerkt tot prototype.

WAAR BEGIN JE?

Voordat de pressure cooker van start gaat wordt er samen met de klant afgesproken wat het doel is en wat er opgeleverd gaat worden. Hiervoor zal het Game Design Document dat volgde uit de Brainstorm gebruikt worden. Ook kan er vanuit een Quick Scan een pressure cooker gestart worden.

METHODIEK

Samen met de klant wordt een SCRUM sprint van twee weken ingericht in JIRA, de klant zal onderdeel zijn van een SCRUM planning sessie waar onderdelen opgebroken worden in kleine tasks met tijd estimates om zo de haalbaarheid te bepalen en de benodigde resources.

De klant kan dagelijks worden meegenomen in Superbuff Stand-up sessies via een videocall voor progressie updates. Op deze wijze is de klant altijd betrokken bij het proces en kunnen er tijdig keuzes gemaakt worden.

Aan het einde van de SCRUM sprint vind een sprint demo plaats waar het uiteindelijke prototype gedemonstreerd wordt.

RESULTAAT

Een prototype aan de hand van het Game Design Document of de Quickscan welke via game tech demonstreert of het idee werkt of niet. Superbuff faciliteert een product dat snel gedemonstreerd kan worden binnen andere teams voor feedback. Hierna biedt Superbuff de mogelijkheid tot verdere ontwikkeling van het idee.

Ons pressure cooker traject is maatwerk en zullen wij voorafgaand offreren. Interesse? Mail ons en vraag een offerte aan.

Terug naar boven

CONTACT

Benieuwd wat wij voor jouw bedrijf kunnen betekenen? Neem contact met ons op en we bekijken samen de mogelijkheden!

  [recaptcha]